UBEZPIECZENIA DLA INŻYNIERÓW > Blog > OC pracowni > Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej – czym jest i dla kogo?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej – czym jest i dla kogo?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej – czym jest? 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (znane także jako ubezpieczenie OC zawodowe, ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu) jest rodzajem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdzie zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody wynikłe z wykonywania czynności zawodowych np. inżyniera budownictwa – projektowanie, nadzór inwestorski oraz innych zawodów takich jak lekarz, radca prawny, notariusz. Zgodnie z art. 822 par. 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkodę - zarówno deliktowa (gdy poszkodowanym jest podmiot nie związany z ubezpieczonym umową), jak i kontraktowa (gdy poszkodowanym jest kontrahent ubezpieczonego).  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej – dla kogo? 

Z uwagi na brak definicji legalnej odpowiedzialności cywilnej zawodowej oraz niejednolitą praktykę rynku, warto mieć na uwadze, że z tego ubezpieczenia korzystają nie tylko osoby fizyczne wykonujące dany zawód np. inżynier budownictwa, ale także inne podmioty np. spółki projektowe, spółki inżynierskiej obsługi inwestycji. Co więcej, ubezpieczenie OC zawodowej będzie właściwe także dla przedsiębiorców, którzy nie wykonują danego zawodu, ale prowadzą biura/pracownie projektowe i do wykonywania czynności zawodowych posługują się osobami z uprawnianiami do wykonywania zawodu.  

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej
Źródło: Unsplash.com

Przykłady ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

Ubezpieczenia te można podzielić na obowiązkowe, jak i dobrowolne. Obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej jest np. obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa, architektów. Jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenia, to należy wymienić nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa czy ubezpieczenie OC zawodowej dla firm, spółek projektowych, firm inżynierskiej obsługi inwestycji. Istotnym elementem łączącym ubezpieczenia OC zawodowej jest ich przedmiot ubezpieczenia, którym jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie uchybień w czynnościach zawodowych, takich jak: projektowanie, nadzory inwestorskie, ocena stanu technicznego. 

Podsumowanie 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej obejmuje szkody wynikłe z uchybień w czynnościach zawodowych. Ubezpieczenie to dedykowane jest zarówno dla osób fizycznych wykonujących zawód, jak i dla innych podmiotów wykonujących czynności zawodowe w ramach spółki albo przedsiębiorców prowadzących działalność i posługujących się osobami z uprawnieniami do wykonywania zawodu.  

W przypadku wątpliwości, czy powinni Państwo posiadać polisę ubezpieczenia OC zawodowej albo kiedy zamawiający wymaga takiego ubezpieczenia i chcieliby Państwo otrzymać taką ofertę, prosimy o kierowanie zapytań na: fk@ubezpieczeniadlainzynierow.pl, tel. 790 336 603

Podziel się tym postem:
Zobacz także