UBEZPIECZENIA DLA INŻYNIERÓW > Blog > OC działalności > Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, a ubezpieczenie OC działalności gospodarczej 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, a ubezpieczenie OC działalności gospodarczej 

Informacje wstępne 

Ze względu na dużą liczbę Ubezpieczycieli działających na rynku oraz różnorodność produktów ubezpieczeniowych, praktyka rynkowa w zakresie ubezpieczeń OC jest bogata. Na skomplikowania tej materii wpływają także niejednolite oczekiwania inwestorów/zamawiających. Powszechnie używane nazwy ubezpieczeń takie jak: „ubezpieczenie OC działalności gospodarczej”, „ubezpieczenie OC firmy” zwykle nie odnoszą się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Są to dwa osobne rodzaje ubezpieczeń, które mają różny zakres ubezpieczenia. O różnicach będziemy pisać w następnym akapicie. 

Różnice w zakresie 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC zawodowej (znane także jako ubezpieczenie OC zawodowe, ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu) obejmuje szkody wyrządzone uchybieniami w czynnościach zawodowych m. in. takich jak: projektowanie, ocena stanu technicznego, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna. Z kolei zakres ochrony w ubezpieczeniu OC działalności gospodarczej (znane także jako: ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC firmy, ubezpieczenie OC ogólnej) obejmuje szkody związane z posiadaniem mienia, nieruchomości, prowadzeniem działalności biurowej, usługowej, wykonawczej, produkcyjnej, wprowadzaniem produktu do obrotu. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wynikłe z uchybień w czynnościach zawodowych, m.in. z projektowania, wykonywania nadzorów inwestorskich. Zwracamy uwagę, że jeżeli w warunkach ubezpieczenia wyłączone są uchybienia w czynnościach zawodowych, to wpisanie w polisie kodu PKD 71.11.Z czy 71.12.Z nie będzie oznaczać, że ubezpieczony będzie miał ochronę na szkody wyrządzone błędami w projektowaniu, nadzorach inwestorskich, ocenie stanu technicznego itp.  

Photo by Scott Blake on Unsplash

Podsumowanie 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, a ubezpieczenie OC działalności gospodarczej, to dwa różne ubezpieczenia. Z uwagi na to, że inwestorzy/zamawiający w sposób różnorodny formułują oczekiwania ubezpieczeniowe, trudno jest przesądzić na pierwszy rzut oka, które ubezpieczenie OC jest wymagane. Pomocna w ocenie spełnienia wymagań może być sama nazwa ubezpieczenia, jednakże z uwagi na dużą liczbę produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku oraz niejednolitą praktykę rynkową, zalecamy szczegółowe sprawdzenie wymagań ubezpieczeniowych i niepoleganie wyłącznie na nazwie ubezpieczenia. Jeżeli posiadają Państwo polisę ubezpieczenia OC, to aby przesądzić rodzaj posiadanego ubezpieczenia, należy sprawdzić jego szczegółowy zakres wskazany w polisie oraz w warunkach ubezpieczenia. 

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, nie wiedzą, czy zostaną spełnione wymagania w posiadanej polisie albo chcą Państwo abyśmy sprawdzili, jakiego ubezpieczenia wymaga zamawiający, prosimy o kierowanie zapytań na: fk@ubezpieczeniadlainzynierow.pl, tel. 790 336 603

Szerzej o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej pisaliśmy w artykule Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej – czym jest i dla kogo?  Zachęcamy do sprawdzenia naszego Poradnika w zakresie ubezpieczeń OC.

Podziel się tym postem:
Zobacz także