s-500-x mini

Oferta dla pracowni, firm inżynierskiej obsługi inwestycji

Proponujemy ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej – dla pracowni, biur projektowych, firm obsługi inwestycji.

Zakres ubezpieczenia dostosowany jest do rodzaju działalności i uwzględnia niezbędne ryzyka dla zapewnienia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej. Oferowane ubezpieczenie uwzględnia rynkowe oczekiwania inwestorów i zleceniodawców. W procesie negocjacji jesteśmy otwarci na indywidulane rozwiązania i ustalenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty ubezpieczenia OC zapraszamy do podania danych . Podane dane pozwolą nam na przedstawienie wiążącej oferty.

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ FORMULARZ

Proszę podać dane

4. Rodzaj prowadzonej działalności i jej procentowy udział w przychodach

9. 3 największe kontrakty w ostatnich 3 latach pod względem przychodów (przedmiot i wartość)

Proszę podać dane

9. Czy Ubezpieczający dopiero przystępuje do przetargu na kontrakt czy na pewno będzie jego wykonawcą?
Dopuszczalne formaty: doc, docx, pdf, zip. Maksymalny rozmiar: 20MB

OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO