s-500-x mini

Oferta dla pracowni, firm inżynierskiej obsługi inwestycji

Proponujemy ubezpieczenia OC dla pracowni, biur projektowych, firm obsługi inwestycji.

Zakres ubezpieczenia uwzględnia niezbędne ryzyka dla zapewnienia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej. W ubezpieczeniu PRACOWNIE&NADZORY można uzyskać ochronę na szkody nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym i nadwyżkowym

  1. wyrządzone przez podwykonawców posiadających uprawnienia budowlane
  2. wyrządzone przez pracowników posiadających  uprawnienia budowlane
  3. wyrządzone przy wykonywaniu czynności wykraczających poza samodzielne techniczne funkcje w budownictwie (m.in. konsulting inżyniersko-techniczny, czynności project managera, kierownika kontraktu, inwestora zastępczego
  4. Zgłoszone do spółek

Oferowane ubezpieczenie uwzględnia rynkowe oczekiwania inwestorów i zleceniodawców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty ubezpieczenia OC zapraszamy do podania danych . Podane dane pozwolą nam na przedstawienie wiążącej oferty.

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ KLIENTA - WYBIERZ INTERESUJACY CIĘ FORMULARZ

Proszę podać dane

4. Rodzaj prowadzonej działalności i jej procentowy udział w przychodach

9. 3 największe kontrakty w ostatnich 3 latach pod względem przychodów (przedmiot i wartość)

OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO

Proszę podać dane

9. Czy Ubezpieczający dopiero przystępuje do przetargu na kontrakt czy na pewno będzie jego wykonawcą?




Dopuszczalne formaty: doc, docx, pdf, zip. Maksymalny rozmiar: 20MB

OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO