s-500-x mini

Oferta dla firm wykonawczych

Proponujemy ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wykonawstwa, np wykonywania robót budowlanych, wykonywanie instalacji, prac ziemnych, stawiania rusztowań.

Zakres ubezpieczenia dostosowany jest do rodzaju działalności i uwzględnia niezbędne ryzyka, np odpowiedzialność za podwykonawców, szkody wyrządzone pracownikom wypadkami przy pracy, szkody w podziemnych instalacjach.

Oferowane przez nas ubezpieczenia spełniają wymogi publicznych i niepublicznych inwestorów.

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność wykonawczą i projektową, proponujemy odrębne ubezpieczenia na oba obszary działalności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty ubezpieczenia OC dla firmy wykonawczej i zapraszamy do podania danych. Podane dane pozwolą nam na przedstawienie wiążącej oferty.

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ KLIENTA – DANE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY UBEZPIECZENIA OC DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCZEJ

Czy jest to nowa polisa czy kontunyacja polisy zawartej w Ergo Hestii?OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO