s-500-x mini

Oferta Ergo Hestii dla członków PIIB

Oferta dodatkowych, indywidualnych Ubezpieczeń dla inżynierów budownictwa członków Polskiej Izby Inżynierów budownictwa - nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa, obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta, obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zapoznaj się ze szczegółami oferty, podaj dane do zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli masz pytania – zapraszamy do kontaktu.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DODATKOWEJ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W RAMACH OFERTY DLA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

I. Ubezpieczający / Ubezpieczony

II. Adres ubezpieczającego/ubezpieczonego

III.UMOWA UBEZPIECZENIA

Proponowana data początku 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia:1SUMA GWARANCYJNA: 25.000 EURO, SKŁADKA 25 ZŁ

SUMA GWARANCYJNA: 50.000 EURO, SKŁADKA 20 ZŁ

3. ORYGINAŁ POLISY POTWIERDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES:
OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO