UBEZPIECZENIA DLA INŻYNIERÓW > Blog > Indywidualne > Karta EKUZ a ubezpieczenie podróży: dlaczego EKUZ to za mało?

Karta EKUZ a ubezpieczenie podróży: dlaczego EKUZ to za mało?

Karta EKUZ: teoria a praktyka

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia do korzystania z niezbędnej opieki medycznej podczas tymczasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria), a także Wielkiej Brytanii. Jest wydawana bezpłatnie osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wniosek o kartę można złożyć osobiście w oddziale NFZ lub przez Internetowe Konto Pacjenta. EKUZ posiada jednak poważne ograniczenia. Wśród nich można wyróżnić m.in.:

 • Zakres świadczeń ograniczony jest tylko do podstawowej opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju. Tym samym EKUZ nie obejmuje leczenia w prywatnych placówkach, prywatnych gabinetach lekarskich ani stomatologicznych
 • EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski – ze względu na wymogi medyczne takie koszty mogą być bardzo wysokie, ale niestety nie są pokrywane przez EKUZ
 • Brak pokrycia pełnych kosztów leczenia w niektórych krajach: EKUZ nie pokrywa pełnych kosztów leczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej jeżeli w danym Państwie obowiązują inne zasady odpłatności za leczenie. W zależności od kraju istnieją odmienne zasady dotyczące refundacji kosztów leków, wizyt lekarskich, badań oraz kosztów związanych z pobytem w szpitalu. Poniżej informacja o odpłatnościach w niektórych krajach pomimo systemu EKUZ

Przykładowe płatne świadczenia:

 1. Włochy
  • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – do 36,15 euro za wizytę
  • Transport do szpitala – zapłacisz część kosztów
 2. Grecja
  • Badania – 15% kosztów świadczenia
  • Leczenie stacjonarne w szpitalu – 30% ceny procedury medycznej lub 10% ceny dziennej hospitalizacji, opłata za opiekę lekarza i anestezjologa oraz ewentualne koszty wyższego standardu sali i koszty dodatkowe
 3. Austria
  • Pobyt w szpitalu – jeden dzień kosztuje od 12 do 20,10 euro

Źródło: pacjent.gov.pl

Pełna ochrona – ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie podróży to przede wszystkim pełniejsza ochrona zdrowia i majątku podróżującego, niezależna od regulacji w danym kraju. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia możesz znaleźć w artykule Ubezpieczenie podróży: wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby czuć się bezpiecznie. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze różnice wynikające z zakresu ochrony pomiędzy ubezpieczeniem, a kartą EKUZ:

Zakres ubezpieczeniaKarta EKUZUbezpieczenie podróży
Służba zdrowia – porady ambulatoryjne, pobyt w szpitaluPubliczna, możliwa częściowa odpłatność w zależności od lokalnych przepisówPubliczna
Prywatna
Badania i zabiegi laboratoryjnePubliczne, możliwa odpłatność w zależności od lokalnych przepisów
Transport medyczny do PolskiX
Transport do szpitalaPubliczny, możliwa częściowa odpłatność w zależności od lokalnych przepisów
Transport zwłok do PolskiX
Koszty ratownictwa i poszukiwaniaX
Pokrycie kosztów niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowychX
Koszty leczenia choroby przewlekłejZa opłatą dodatkowej składki
Limit kosztów leczeniaBrak limituSuma na polisie
Zakres terytorialnyKraje UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Wielka BrytaniaCały świat
Ubezpieczenie bagażuX
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnymX
AssistanceX
NNWX
Źródło: opracowanie własne


Podsumowanie

Podróżowanie z kartą EKUZ zapewnia podstawową ochronę zdrowia, ale w wielu sytuacjach może okazać się niewystarczające. Dodatkowe ubezpieczenie podróży oferuje szerszy zakres ochrony, obejmując również prywatne leczenie, dodatkowe usługi oraz ochronę na całym świecie, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się swoim wyjazdem bez obaw o niespodziewane wydatki. Zapewnij sobie bezpieczeństwo i komfort w trakcie Twojej podróży.

Jeżeli chcesz poznać naszą ofertę, zapraszamy do kontaktu: tel. +48 731 161 113, e-mail: indywidualne@ubezpieczeniadlainzynierow.pl

Podziel się tym postem:
Zobacz także