OC wykonawcy robót budowlanych – niezależnie od winy

Zasada ryzyka dla odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych wykorzystujących siły przyrody